ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยโรงแรมฟลอเลิฟ ต.บางน้ำจืด[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
25/10/2563 08:00
25/10/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด