ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกองหินถึง บ้านนาเตี๊ยะ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงหลัง TYI8S-05 ถึง TYI8S-15 หมายเลขงาน P-TDD01-K-TUHD0.2201
29/05/2562 09:00
29/05/2562 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
ศุภกิจ นาคสนิท
ลำดับดาวน์โหลด