ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ด้านใต้วัดสรรพยา ถึง ด้านเหนือวัดหลวง หมู่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสรรพยา จึงจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทีมงาน จึงขอดับกระแสไฟฟ้า วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. บริเวณไฟดับ ใต้วัดสรรพยา ถึง เหนือวัดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
20/01/2563 09:00
20/01/2563 15:00
กฟอ.สรรพยา
056-499253
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด