ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 7 บ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายSAC
19/06/2564 08:30
19/06/2564 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด