ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกทางเข้าบ้านสีมุม ถึง บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
22/03/2563 08:30
22/03/2563 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/044-397-201
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ