ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
ดับไฟที่รีโคลสเซอร์เพื่อเปลี่ยนดีสฯชำรุด 3 ชุด
29/09/2562 13:00
29/09/2562 15:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด