ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.บางแฟบพัฒนา ตั้งแต่ หน้าอาคารห้องแถว ถึง ถ.เลียบคลอง ร.1 หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปักเสาแซมไลน์จำนวน 23 ต้น
15/06/2564 09:00
15/06/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ