ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านต๊ำดอนมูล หมู่2 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงใหม่
30/08/2562 09:00
30/08/2562 12:00
กฟจ.พะเยา
054449528
ธวัช มะโนใจ
ลำดับดาวน์โหลด