ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 4
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 115 เควี.
13/01/2562 08:00
13/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ