ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตรงข้ามปากทางเข้าโรจนะ-ปากทางเข้าวัดป่าหวาย
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตรงข้ามปากทางเข้าโรจนะ-ปากทางเข้าวัดป่าหวาย
30/03/2562 08:00
30/03/2562 17:00
กฟอ.บ้านค่าย
038642908
สุทธิวัฒน์ เครือวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด