ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากสี่แยกไฟแดงโชคชัยไปอำเภอครบุรี ฝั่งขวา บริเวณบ้านอนไพล - บ้านดอนเกตุ
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบ 22kV
20/10/2562 09:00
20/10/2562 17:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด