ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ถึง หน้าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ถนนบายพาส อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อย้ายเสาแรงสูง ถนนตัดใหม่ทางเข้า ม.รามฯ ถนนบายพาส อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
16/01/2562 09:00
16/01/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335 , 045-911214 , 1129
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์