ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาพระอินทร์ ซอยลุงนพ ซอยควนหมากลับ ซอยลูกเนียง ซอยเขาเหมน ซอยเขาวง รร.คลองครามเหนือ บ้านป่าอม บ้านเขาแดง บ้านหน้าถ้ำ บ้านห้วยคุด บ้านด่านขุนเดช บริษัทน้ำพริกแม่สมจิตร ม.13 ตำบลท่าอุแท(บางส่วน) ม.6 ม.8 ม.11 ตำบลปากแพรก
ปรับบรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/09/2564 09:00
20/09/2564 17:00
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
077379021 ,1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์