ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงจำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณซอยทวีชัย1,ซอยทวีชัย5,ข้างวัดโพนทอง,หมู่บ้านสยามวิลล่า,กลุ่มบ้านเรือนหน้าโรงพยาบาลตาคลี,บ้านจัดสรรหน้าโรงพยาบาลตาคลี
แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามวาระ ให้มีประสิทธิภาพ
23/10/2562 09:00
23/10/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี