ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงบัง อ.บึงโขงหลง
ติดตั้ง SF6 แทน ABS. SEK01S-26
18/07/2562 08:00
18/07/2562 16:00
กฟอ.เซกา
0818796639
สอน เบาะพรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุญาติดับไฟ