ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โค้งครูบา - ข้างแขวงการทาง จ.ลำพูน
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (เปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC) ตั้งแต่บริเวณ โค้งครูบา - ซอยข้างแขวงการทาง ถ.ลำพูน - ป่าซาง ฝั่งไปป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
08/05/2565 08:00
08/04/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด