ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่วารีเย็น ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ทางการไฟฟ้าฯ จะดับไฟระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. บริเวณหม้อแปลงหน้าป่าเหียง บ้านใหม่วารีเย็น ตำบลไพศาลี เพื่อปรุงปรุงระบบจำหน่ายบริเวณดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
27/01/2564 09:00
27/01/2564 15:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด