ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดงขวาง
ปักเสาแรงสูง
08/05/2562 09:00
08/05/2562 12:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด