ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.สันป่าตอง
แจ้งประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบแรงต่ำและบำรังรักษาหม้อแปลง หมายเลข 45-011678 ขนาด 50KVA บ้านกลางใต้ ม.2 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 08.30น - 17.00น
23/07/2565 08:30
23/07/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย