ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางแยกเข้าข้าง รพ.ศรีมหาโพธิ บ้านเกาะตูม ม.5,7,9 ต.ศรีมหาโพธิ
งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง
11/01/2562 08:30
11/01/2562 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน