ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE จุดที่ 1 ถึง BUA4S-06 และ DDE จุดที่ 2 ถึง BUA8S-06
รื้อถอนโหลดเบรกสวิตซ์คันชักชำรุด
1.ไฟดับเวลา 07.00 - 13.00 น. ประกอบด้วย ทรายเงินรีสอร์ท , บึงบัวรีสอร์ท , กมลรัตน์ อพาร์ทเมนท์ , โรงน้ำดื่มรุ่งอำไพ , บ้านสวนคาราโอเกะ , ไทเฮาคาราโอเกะ , พีพีรีสอร์ท , บ้านแสนประเสริฐ
29/01/2563 07:00
29/01/2563 13:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด