ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคลองตาคง (ปากทางเข้าพัฒนาที่ดิน) หมู่ 1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ถึง บ้านซำเตย (หน้าคอกวัว) หมู่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เพื่อปฏิบัติงานปักเสา-รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง งาน คพจ.1 ไลน์ฟีดเดอร์ 9 สถานีไฟฟ้าวังทอง
18/02/2564 08:30
18/02/2564 16:30
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด