ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านห้วยเสี้ยว(ทั้งหมด) ตำบลน้ำแพร่ หมู่ 10,11 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการ ตัดกิ่งไม้ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ลดปัญหาการเกิดไฟดับ บริเวณบ้านห้วยเสี้ยว(ทั้งหมด) ตำบลน้ำแพร่ หมู่ 10,11 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 17.00 น. บริเวณที่ไฟดับได้แก่ ภูฟ้าทะเลดาวรีสอร์ท, บ้านขวัญเคียงดาว รีสอร์ท, วัดป่าพุทธพจนาราม, บ้านสวนสองตายาย, วัดป่าธรรมสันติ, สวนณัฐดา, สถานปฏิบัติธรรมวิเวก (วัดป่า)
25/09/2564 09:00
25/09/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช