ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางภูสะมะ ถึงบ้านห้วยผา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์ พาดสายไฟฟ้าแรงสูง และตัดต้นไม่ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ สวนอิ่มใจ บ้านผาแดง(กุงไม้สัก) ที่ทำการอุทยานถ้ำปลา บ้านห้วยผา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
25/01/2565 08:00
25/01/2565 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน