ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA6S-06 ถึง DDE หลัง 7-11 หน้าที่ว่าการอำเภอ
ดับไฟปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ พื้นที่ดับไฟ ประกอบด้วย
1.ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. คือ โรงพยาบาลบึงกาฬ , ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ , สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ , สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ , ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดบึงกาฬ , ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ , 7-11 (สาขาข้างที่ว่าการอำเภอฯ)
2.ดับไฟเวลา 07.00-08.00 น. สถานตรวจสภาพรถ ซีจีเซอร์วิส , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ , ดัชมิลล์ , โรงแรมเซนจูรี่แกรนด์ , หจก.เล้งบึงกาฬ เวอร์วิส , ทีมแอร์ประดับยนต์ , เล้งเซอร์วิส , ตึกอาคารพาณิชย์หน้าเล้งเซอร์วิส , หอพัก (ผจก.บึงโขงหลง) , Perfect Fitness , บ้านครูเกวลิน จรูญธัญธร , เล้ง ไดนาโม (ช่างหนุ่ม) , ร้านจากุลพาณิชย์ (สาขาบึงกาฬ) , แฮปปี้โฮม , ร้านหลังคาสแตรนเลส , ไดนาสตี้ ไทล์ป็อป , บ้านนาโนน (ฝั่งริมโขง) , บึงกาฬ ออโต้การาจ
05/06/2563 07:00
05/06/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด