ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังชมภู ถึง บ้านตากฟ้า
เปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณบ้านวังชมภู ถึง บ้านตากฟ้า ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
12/05/2563 08:00
12/05/2563 17:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด