ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่สาน้อย (บางส่วน) , ซอยข้างห้างแมคโคร และหมู่บ้านกาญจน์กนก ทาวน์ 12 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
24/10/2562 09:00
24/10/2562 11:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด