ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนตรีรัตน์ขาเข้าเมืองจันทบุรีฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่สามแยกปั๊มศักดิ์ชัย 1 ถึง โรงน้ำแข็งเก่า ตำบลจันทนิมิต
ดำเนินการปรับปรุงถอนเสาแรงสูง จำนวน 4 ต้น และปรับปรุงเสาแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น
12/02/2561 08:00
12/02/2561 17:00
กฟจ.จันทบุรี
039-302184,039-302185
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ