ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ กม.0- กฟอ.พุนพิน (ขวา)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพิน(ฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้าฯ) รร.ซิงซิง หมู่บ้านป้าดา ถึง บริเวณหมู่บ้านเอกลักษณ์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
09/07/2564 09:00
09/07/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง