ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาถัง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
ปรับปรุงและแก้ปัญหาไฟตกบริเวณบ้านนาถัง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้
1. ซอยหลังร้านเบิ้มการเกษตร ถึง ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาถัง
2. ซอยหลังบ้าน อบต. กาหลง ถึง ปากทางแยกถนนไป บ้านคุยบ้านโอง
08/08/2562 09:00
08/08/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์