ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสำโรง-อีตู้ ,บ้านหนองแก้ว,บ้านโนนอีปัง ,บ้านบัวเตย(บางส่วน) ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
27/03/2563 09:00
27/03/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
0 4564 4335 , 0 4591 1203-6 ต่อ 14460 , 14455
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์