ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รหัสCKA1S-14 จากไซโลเปรมประชา ถึง บ้านโนนเกษตร CKA1R-04 ตำบลเชียงกลม
ย้ายเสาขนาด 12 มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ.ออกจากหน้าบ้านผู้ใช้ไฟ
29/11/2562 10:30
29/11/2562 12:00
กฟอ.เชียงคาน
0918632129
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด