ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DISS หลังกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ถึง BUA4R-02
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาจากเดิมเป็นคอนเหล็กทางตรงเป็นคอนเหล็กทางโค้ง (ป.ปลา)
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.สาคารอิฐบล็อก , อุดรเก้าเจริญทรัพย์ , โรงน้ำแข็งวารีเทพ ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
17/05/2562 08:00
17/05/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด