ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา 1. บริเวณซอยวัดสันติคาม 2. ปากทางบริษัท รอยังอินเตอร์แพ็ค ถึง สำนักงานด่านเก็บเงินโป่ง 2
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
1. บริเวณซอยวัดสันติคาม
2. ปากทางบริษัท รอยังอินเตอร์แพ็ค ถึง สำนักงานด่านเก็บเงินโป่ง 2
29/10/2564 08:30
29/10/2564 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463 038428502
มยุรีย์ มูลตีปฐม