ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ข้างวัดดอนขวาง-ซีไซด์วิลเลจ-เทศบาลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
ไลน์ข้างวัดดอนขวาง-ซีไซด์วิลเลจ-เทศบาลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา NRD04VF-102 ดับไฟเพื่อปักเสาแรงสูงขนาด 12 เมตร จำนวน 8 ต้น ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00น.
25/07/2563 09:00
25/07/2563 16:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด