ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านถ้ำสันต้นเปา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้
1.เวลา 09.00-10.00 น.และเวลา 15.00-16.00 น. ดับบริเวณบ้านทุ่งหลวง ม.7 ต.ดอนศรีชุม ถึง บ.ปางงุ้น เขตติดต่อ กฟย.เชียงม่วน
2.เวลา 09.00-16.00 น. ดับบริเวณบ้านถ้ำสันต้นเปา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา(ดับ 1 หมู่บ้าน จุดปฏิบัติงาน โดยปลดแคล้มป์แรงสูงหัว-ท้าย หมายเลขเสา 0106/292 และ 0106/306)
09/02/2561 09:00
09/02/2561 16:00
กฟอ.ดอกคำใต้
054-491716,093-1343786
พงษ์พัฒน์ น้ำสา
ลำดับดาวน์โหลด
1ติดตั้ง SW.CAPA.