ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ บ้านปอบิด ตำบลคูขาด, ตลาดคง, หน้าอบจ.คง, หน้าธนาคารออมสิน และ หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการสับเปลี่ยนสายลีดแรงสูงลงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านปอบิด ตำบลคูขาด, ตลาดคง, หน้าอบจ.คง, หน้าธนาคารออมสิน และ หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
11/09/2563 09:00
11/09/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก