ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ชขอนแก่น
ย้ายแนวเสาไฟแรงสูงให้กรมทางหลวงสร้างสะพานลอย
19/01/2562 09:00
19/01/2562 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี