ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแปลน ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงระบบ 22 kv
08/11/2562 09:00
08/11/2562 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด