ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมูบ้านแก้ววิลล่าทั้งหมด หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง และปักเสาแรงสูงเพิ่ม จำนวน 1 ต้น
10/04/2561 09:00
17/04/2561 17:00
กฟจ.จันทบุรี
039-302184,039-302185
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ