ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บจก. มงคลทรัพย์ 2014 , บริษัท ซีเอ็ม อินเตอร์ พลาสติก จำกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการย้ายเสาระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บจก. มงคลทรัพย์ 2014 , บริษัท ซีเอ็ม อินเตอร์ พลาสติก จำกัด
18/10/2563 08:30
18/10/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-4104899 คุณเศรษฐา พิรุณสาร พชง.6 ผปบ.กฟอ.ปลด. (ช่างคุมงาน)
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 18 ต.ค. 2563