ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ถึง วัดสองพี่น้อง
ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าในช่วง 08.30 -16.30 ของวันที่ 7 ถึง 9 กรกฎาคม 2564
07/07/2564 08:30
09/07/2564 16:30
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507077, 036-507079, 1129
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด