ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
แก้ไขจุดร้อนที่รีโคลสเซอร์เขาไม้แก้ว
15/07/2564 10:00
15/07/2564 12:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด