ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนบ้านโนน ถึงบริเวณ โรงงานเเหอวน
ดับไฟเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายเเรงสูง
19/10/2564 09:00
19/10/2564 17:00
กฟอ.กระนวน
0859260217
อภิวัฒน์ บ่อคำเกิด