ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกสว่าง ตลาดหล่มสัก ถนนคนเดิน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาพาดสาย บริเวณแยกสว่าง และเส้นถนนคนเดิน
06/08/2563 07:00
06/08/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด