ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์หนองเหล็ก รหัสSAM10F-34
ดับไฟเพื่อปรับปรุงเสาแรงสูงเอนเอียง จำนวน 2 ต้น
11/02/2562 09:00
11/02/2562 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา