ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss ชั่วคราวหน้าสถานีตำรวจโซ่พิสัยถึง BUA 1S - 17
ดับไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง ย้ายเสาแรงสูง 2 ต้น บริเวณหน้าสถานีตำรวจโซ่พิสัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.
19/02/2563 08:00
19/02/2563 12:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111 , 0941963103
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด