ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองขี้แต้ บ้านหนองล้างช้าง
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตั้งหม้อแปลงเพิ่ม
13/10/2564 08:30
13/10/2564 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-492400
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ