ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงงานที่นอน ถนนสายเอเชีย
เพื่อดำเนินตัดสายไฟDDEกลางSpan ติดตั้งอุปกร์บนหัวเสา
18/06/2562 09:00
18/06/2562 16:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ภาพ