ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ บริเวณข้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้เพื่อความปลอดภัยใน การดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
19/09/2562 09:00
19/09/2562 16:00
กฟบ.หินกอง
036-379-444
วิรัตน์ ทวีธนะพร